Voorwaarden abonnementen

 

 • Uw Kirby heeft recht op gratis service en reparaties aan huis indien er tijdens de overeengekomen periode een defect optreed. Onder een defect wordt verstaan; als de Kirby niet meer start, het apparaat niet meer naar behoren kan worden gebruikt, of als er op kort termijn schade dreigt te ontstaan indien de Kirby nog langer gebruikt zal worden. 
 • Het service abonnement is uitsluitend bedoeld voor particulier/dan wel in huiselijke sfeer gebruikte Kirby stofzuigers en welke volgens de officiële Kirby handleiding worden gebruikt. Iedere Kirby stofzuiger heeft een eigen abonnement. (neem bij twijfel contact met ons op)
 • Het Kirby Service Abonnement loopt voor 24 maanden waarna deze voor onbepaalde tijd tot wederopzegging met inachtneming van één kalendermaand met telkens 12 maanden wordt verlengd. Opzeggen kan wederzijds onder dezelfde voorwaarden. Betaling geschied éénmaal per jaar, middels automatisch incasso. 
 • Enige vorm van restitutie is na betaling en/of ondertekening van de voorwaarden en incasso overeenkomst niet meer mogelijk. StofzuigerOnline verplicht zich om tijdens de overeengekomen periode service aan huis te verlenen. 
 • De periodieke service geschied in overleg, zo vaak als StofzuigerOnline nodig acht, maar minimaal eenmaal per 24 maanden.
 • Indien van toepassing dienen de kosten voor onderdelen door cliënt te worden voldaan conform de standaard prijsstelling zoals vermeld op de webshop van StofzuigerOnline.nl
 • 24-uurs service! Storingen kunnen indien specifiek aangegeven binnen 1 (werk)dag worden verholpen. (overmacht daargelaten)
 • De Kirby mag alleen door een medewerker van StofzuigerOnline worden opengemaakt of gerepareerd. 
 • Indien cliënt qua betalingen in gebreke verkeerd heeft de Kirby geen recht op (gratis) service en/of reparaties totdat deze volledig zijn voldaan.
 • Het abonnement is in combinatie met de Kirby overdraagbaar naar een eventuele nieuwe eigenaar. Hier dient dan wel schriftelijke akkoord van stofzuigerOnline voor te worden afgegeven. 
 • Een afspraak voor een service bezoek aan huis zal per telefoon en per e-mail bekend gemaakt worden.

 

 

Bij online aankoop van een service abonnement ontvangt u per ommegaande de overeenkomst ter ondertekening. Het verzoek deze z.s.m. te ondertekenen en te retourneren zodat u direct gebruik kunt maken van het abonnement.

 

 

Kirby Serviceabonnement BASIS - € 39,00 Per Jaar

€ 39,00
 • Iedere 24 maanden onderhoud
 • Voorrijkosten inbegrepen
 • Arbeidskosten inbegrepen
 • Motoronderdelen NIET inbegrepen
 • Tussentijdse storingen inbegrepen

Kirby Serviceabonnement COMFORT - € 59,00 Per Jaar

€ 59,00
 • Iedere 24 maanden onderhoud
 • Voorrijkosten inbegrepen
 • Arbeidskosten inbegrepen
 • Motoronderdelen inbegrepen
 • Tussentijdse storingen inbegrepen